Η εκμίσθωση των βραχονησίδων  σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  κατοχυρώνει τη νησιωτική μας κυριαρχία

Γράφει ο πολιτευτής Δωδ/σου Ηλίας Κ. Κυπραίος


Η σαφής θέση της Ελλάδας ότι πρόκειται να αμυνθεί λίαν αποτελεσματικώς σε οποιαδήποτε προσβολή της εδαφικής της κυριαρχίας, ηπειρωτικής και νησιωτικής, δεν φαίνεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους διάφορους επιβουλείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις θρασύτατες απειλές και προκλήσεις, με την πεποίθηση και τη βεβαιότητα της ατιμωρησίας, εξαιτίας της αδιαφορίας και της απάθειας των κατεξοχήν υπόχρεων για την αντιμετώπισή τους υποτιθέμενων «συμμάχων» μας.         

Το δυσβάστακτο κόστος της στρατιωτικής προστασίας ολόκληρου του νησιωτικού μας χώρου, μπορεί να αντιμετωπιστεί από την εκμίσθωση των βραχονησίδων μας σε διεθνείς ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες και κατά το παρελθόν εξεδήλωσαν ανάλογη επιθυμία. 

Δυστυχώς προσέκρουσαν στις αντιδράσεις ρομαντικών οικολόγων και άλλων εξ ορισμού και από καθέδρας αστών  «αναχωρητών» και περιβαλλοντολόγων, με αποτέλεσμα την εξάτμιση αυτού του επιχειρηματικού τους ενδιαφέροντος.         

Στους καταλόγους του διεθνούς Real Estate βλέπουμε να δημοσιεύονται και να προβάλλονται, είτε προς εκμίσθωση είτε και προς πώληση, πολλά ελληνικά ιδιωτικά νησιά και βραχονησίδες.                 

Οι λοιπές χιλιάδες νησίδες και βραχονησίδες ανήκουν κατά πλήρη και απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Δήμους και σε Ιερές Μονές και στην πλειονότητά τους ευρίσκονται στο Αιγαίο Πέλαγος.             

Σήμερα, επιβάλλεται εκ των πραγμάτων η συνεργασία με το διεθνές Real Estate για την εκμίσθωση βραχονησίδων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.                 

Οι συμβάσεις αυτές είναι αδύνατο να αμφισβητηθούν και να προσβληθούν, διότι οι εκμισθωτές, δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο, οι Δήμοι και ο Ιερές Μονές, έχουν απόλυτα νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και δικαιώματα που έλκουν από διεθνείς συμβάσεις και νομίμως μεταγεγραμμένα συμβόλαια και τίτλους ιδιοκτησίας και επειδή οι επιβουλείς και σφετεριστές είναι καταφανές ότι στερούνται, καταφεύγουν σε φραστικές απειλές και θρασύτατες προκλήσεις.