Επαναπροκήρυξη για τα Led απο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led στο οδικό δίκτυο φωτισμού του νησιού της Ρόδου, προχωρά η περιφέρεια, μετά τη γνωστή  απόφαση της αρχής εξέτασης προδικαστικών διαφορών  να κάνει δεκτή την προσφυγή της τεχνικής εταιρείας «Στήριξις Τεχνική ΑΕ» κατά του πρώτου διαγωνισμού.

Την Παρασκευή αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του τμήματος μελετών της διεύθυνσης τεχνικών έργων Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την οποία θα γίνει τροποποίηση των όρων διακήρυξης της τεχνικοοικονομικής μελέτης της προμήθειας και στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την έγκριση της τροποποίησης, ως προς τους όρους της Διακήρυξης και Παραρτημάτων, της Τεχνικοοικονομικής Μελέτης Προμήθειας με τίτλο «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο οδικού φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου Led» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Ακολούθησε την ίδια μέρα η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας, στην οποία τέθηκε το θέμα για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η νέα διαδικασία. 

Η επιτροπή ενέκρινε του νέους όρους και έτσι η προκήρυξη θα «βγει» στον αέρα εντός των προσεχών ημερών, καθώς η περιφερειακή αρχή επιθυμεί να υλοποιήσει το έργο της αντικατάστασης των φωτιστικών στο οδικό δίκτυο της Ρόδου όσο το δυνατόν γρηγορότερα.