Λεξιστορείν: Βγάζω σπυριά!

Η λέξη σπυρί σχηματίστηκε από το ελληνιστικό σπυρίον, υποκοριστικό του ουσιαστικού της δωρικής διαλέκτου σπυρός (αντί σπορός).

Το σπάνιο ουσιαστικό σπυρός  αποτελεί εξέλιξη  του ομηρικού πυρός (ο κόκκος σταριού).

Η λέξη για τον κόκκο σιταριού κατέληξε να δηλώνει το γνωστό εξόγκωμα του δέρματος εξαιτίας της  ομοιότητας στο σχήμα τους.

Η έκφραση «βγάζω σπυριά» έχει καθιερωθεί για να δηλώσει μεταφορικά την απέχθεια και την αποστροφή για κάποιον ή κάτι.