Λεξιστορείν: Ο καγκελάριος!

Ο όρος καγκελάριος  στην Ελλάδα και στα περισσότερα κράτη σήμερα  δηλώνει κυρίως το αξίωμα του πρωθυπουργού των γερμανόφωνων χωρών.

Πρόκειται  για  μεσαιωνική λέξη που προέρχεται από τη λατινική λέξη  cancellarius, παράγωγο της λέξης cancellus (από την οποία προήλθε κι η  λέξη κάγκελο).

Ο cancellarius ήταν ο κλητήρας αλλά και ο γραμματέας των ρωμαϊκών δικαστηρίων που στεκόταν δίπλα στο κάγκελο, στο κιγκλίδωμα που χώριζε τους δικαστές από το ακροατήριο.

Σιγά-σιγά η λέξη άλλαξε σημασία κι από τον ασήμαντο υπάλληλο άρχισε να δηλώνει ανθρώπους που κατείχαν ανώτατα αξιώματα όπως και σήμερα.