Η “Εγνατία Α.Ε.” στο φράγμα Κρητηνίας

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ αναλαμβάνει την υπόθεση με τον ορισμό του τεχνικού συμβούλου για το φράγμα Κρητηνίας, ώστε να εκτελεστούν και τα υπόλοιπα έργα που απαιτούνται για τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά χτες ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, επειδή υπάρχει χρονοτριβή και ήδη σημειώνεται καθυστέρηση μερικών μηνών στην έναρξη των εργασιών, κρίθηκε επιβεβλημένη η ανάθεση.

«Το θέμα του τεχνικού συμβούλου το αναθέσαμε στην ΕΓΝΑΤΙΑ αε την κρατική εταιρία του υπουργείου υποδομών ώστε μέσα από τα δικά της εργαλεία να βγει πιο γρήγορα το έργο για και για να επισπεύσουμε το χρόνο έναρξης των εργασιών.

Για μεγάλο διάστημα δεν είχε συνεδριάσει το δ.σ. και όταν γίνει αυτό είναι μέσα στα θέματα της επόμενης συνεδρίασης. Το έργο θα ξεμπλοκάρει γρήγορα».