Δεκτό από τον Περιφερειάρχη, το αίτημα της ΔΕΥΑΡ για πρόσβαση στις γεωτρήσεις της Καλάθου

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, Αλέξανδρο Μανωλάκη, έκανε δεκτό το από 19.6.2018 αίτημά του, για παραχώρηση χρήσης στην ΔΕΥΑ Ρόδου των γεωτρήσεων Καλάθου, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης, στην απαντητική επιστολή που απέστειλε σήμερα, 20.6.2018, ενημερώνει τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ρόδου ότι για τις συγκεκριμένες γεωτρήσεις υπάρχει σε ισχύ Προγραμματική Σύμβαση Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, σκοπός της οποίας είναι η δωρεάν διάθεση νερού από την Περιφέρεια στο Υπουργείο, προκειμένου αυτό να μεταφερθεί με ευθύνη και δαπάνη του Υπουργείου σε άνυδρα νησιά του χώρου ευθύνης του.

Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση έχει έναρξη τον Ιούνιο του 2007 και μέσω παρατάσεων που έχουν δοθεί, λήγει στις Ιουλίου 2018.

Η απαντητική επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ρόδου, κοινοποιείται στον Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό και στον Δήμαρχο Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκο.

 

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Απάντηση Περιφερειάρχη στην ΔΕΥΑΡ  on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/382183216/%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%A1#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >Απάντηση Περιφερειάρχη στην ΔΕΥΑΡ</a> by <a title="View RodiakiNewsRoom's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/259234955/RodiakiNewsRoom#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >RodiakiNewsRoom</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Απάντηση Περιφερειάρχη στην ΔΕΥΑΡ " src="https://www.scribd.com/embeds/382183216/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-gVPyDRz4x1Lu59PBPtYk&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_44182" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>