Να συζητηθεί το θέμα της Μακεδονίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου ζητά ο Χ. Κόκκινος

O Aντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος με το α.π. Οίκ. 175/27.6.2018 που απηύθυνε προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπιζά, ζητά να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και να είναι εισηγητής για το εθνικό θέμα της Μακεδονίας, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και την προωθούμενη συμφωνία των Κυβερνήσεων Ελλάδας - Σκοπίων.

Επίσης ζητά να εκδοθεί ψήφισμα για το ανωτέρω θέμα του Π.Σ., θυμίζοντας αντίστοιχο ψήφισμα για τη Μακεδονία στη συνεδρίασή του στη Ρόδο στις 6.2.2018.