Λεξιστορείν: Τα αίολα (και όχι έωλα) επιχειρήματα!

Πολλές φορές θέλοντας να πούμε για κάποιον πως χρησιμοποιεί σαθρά κι αναξιόπιστα επιχειρήματα χρησιμοποιούμε τη λανθασμένη φράση «έωλα επιχειρήματα».

Το επίθετο έωλος παράγεται από το ουσιαστικό έως = η αυγή και σημαίνει ο χθεσινός, ο παλαιός, ο ξεπερασμένος και άρα δεν σχετίζεται νοηματικά με την ανωτέρω έκφραση.

Η σωστή έκφραση θα ήταν «αίολα επιχειρήματα» από το επίθετο αιόλος = ο ευμετάβλητος, ο ασταθής ετυμολογούμενο από τον ορμητικό, ασταθή κι ευμετάβολο Αίολο, τον θεό των ανέμων.