Στη Γενεύη το προσωπικό της «Πανάκεια»

Την προηγούμενη εβδομάδα και ειδικότερα από  25-27 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τρίτος κύκλος ανταλλαγής επισκέψεων (study visit) μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού της «Πανάκεια» και επιστημονικού προσωπικού φορέων ψυχικής υγείας από Σουηδία και Γενεύη.

Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό της «Πανάκεια» ταξίδεψε στη Γενεύη και επισκέφτηκε το Memory Center του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γενεύης  (Hopitaux Universitaires Geneve).

Κατά την επίσκεψη αυτή η επιστημονική ομάδα, συνομίλησε με τους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου, ενημερώθηκε για τη δομή των προγραμμάτων τους και για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του τρέχοντος συστήματος υγείας και ειδικότερα για τις εξελίξεις στον τομέα της γήρανσης, της μνημονικής λειτουργίας και των ανοικών συνδρόμων.

Στη συνέχεια,  πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά ανάλογες δομές που λειτουργούν στην Ελλάδα και ειδικότερα στο νομό Δωδεκανήσου.

Η εν λόγω δράση  αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης Σουηδών και Ελβετών επιστημόνων στις δομές που λειτουργεί η «Πανάκεια» στη Ρόδο αλλά και της επίσκεψης του προσωπικού της «Πανάκεια» σε δομές της Σουηδίας.

Στόχος της ανταλλαγής επισκέψεων από επαγγελματίες υγείας είναι η  ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και επιστημονικών γνώσεων σε σχέση με την ψυχική υγεία  και τα ανοικά ψυχοσύνδρομα.