Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

Εκτάκτως συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη, λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

1. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών του Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των μηχ/των έργου της Περιφερειακής ενότητας Ρόδου, προϋπολογισμού 44.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος.

2. Έγκριση δέσμευσης ποσών για καύσιμα εθελοντικών οργανώσεων οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

3. Έγκριση ανάθεσης ποσών για καύσιμα εθελοντικών οργανώσεων οικονομικού έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 71230 του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Αγαθονησίου», (θέμα από αναβολή).

5. Έγκριση δέσμευσης ποσού Δράσεως του Τμήματος Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

6. Έγκριση ανάθεσης Δαπάνης - Δράσης του Τμήματος Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

7. Έγκριση δέσμευσης ποσού Δράσεως του Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

8. Έγκριση ανάθεσης Δαπάνης - Δράσης του Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.