Το πολυδύναμο  ιατρείο Γενναδίου

Γράφει ο
Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Μπορείτε και είναι εύκολο να αποδείξετε και οι δύο, Περιφέρεια και Δήμος, ότι είσθε άξιοι και ικανοί στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίδοντας λύση σε ορισμένα πολύ σημαντικά τοπικά χρόνια άλυτα προβλήματα, όπως αυτό που έχει σχέση με την υγεία των κατοίκων της Νότιας Ρόδου, αλλά και των τουριστών που σε περίοδο αιχμής προσεγγίζουν τους 40.000.

Όπως μετά χαράς διάβασα για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας που αφορούσε έστω μια μικρή αλλά ουσιαστική παρέμβαση, δηλαδή την αποπεράτωση του Νεοκλασσικού παραδοσιακού Δημοτικού Σχολείου στο Βάτι όπου υπήρξα μαθητής για έξι χρόνια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε, αναλαμβάνοντας στην ουσία εσείς τη διοίκηση, διαχείριση, αναβάθμιση και πλήρη λειτουργία του σημαντικού για την ευρύτερη περιοχή ιατρείου Γενναδίου, σε ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, και την μετατροπή του σε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.

Αν περιμένετε τις υποσχέσεις της κεντρικής εξουσίας, η οποία άλλα λέει όταν βρίσκεται στη Ρόδο και άλλα μόλις απομακρύνεται είναι σίγουρο ότι ποτέ δεν θα λειτουργήσει σε πλήρη επιστημονική σύνθεση το σημερινό πολυδύναμο ιατρείο Γενναδίου, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η περιοχή και η οποία κάθε χρόνο παρουσιάζει αριθμητική αύξηση κατοίκων και επισκεπτών, άρα και αναγκών του τομέα υγείας.

Γνωρίζω ότι σύμφωνα, με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Δήμων και Κοινοτήτων, οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα της ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών ιατρείων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και μπορούν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των από διάφορες χρηματοοικονομικές πηγές και δομές, ενώ στην περίπτωση του ιατρείου Γενναδίου επειδή αφορά και τουριστική περιοχή είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ανάλογη πίστωση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Παράλληλα να εξετασθεί η δυνατότητα πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ρόδου, ούτως ώστε να στηριχθεί μια τέτοια προσπάθεια και μέσα από τις δομές του Νοσοκομείου μας, όμως να διατηρηθεί η αυτόνομη λειτουργία του ως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, αλλά και η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του θα αποτελέσει ιστορική σημαντική παρέμβαση στο θέμα υγείας της περιοχής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα εκτιμηθεί δεόντως.