Λεξιστορείν: Καλή θητεία

Με τη λέξη θητεία σήμερα  δηλώνουμε οποιαδήποτε υπηρεσία  εκτελείται σε ορισμένο χρονικό διάστημα (π. χ η στρατιωτική θητεία).

Στην αρχαιότητα δήλωνε την υπηρεσία που παρεχόταν έναντι μισθού,  ετυμολογικώς  προερχόμενη  από το ρήμα θητεύω που σήμαινε «δουλεύω με μισθό, εργάζομαι». Και οι δύο λέξεις δημιουργήθηκαν  από το ουσιαστικό θης- θητός ( πληθυντικός  οι θήτες) που δήλωνε τον εργάτη  που καλλιεργούσε  τα χωράφια του κυρίου του,  τον μισθωτό καλλιεργητή  γης, σ’ αντιδιαστολή προς  τον  δούλο  που δεν αμειβόταν κι ήταν κτήμα του κυρίου  του.