Αναδείχθηκε νέα διοίκηση στην ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδεκανήσου

Στις 28 Ιουνίου 2018 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. τμ. Δωδεκανήσου στην οδό Μητροπόλεως 4 στη Ρόδο διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου και Αντιπροσώπων στην Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και μετά την Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 18 Μαΐου 2018. Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη ομαλά.  

Το νέο Δ.Σ. της ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου, το οποίο θα έχει τριετή θητεία, έχει την εξής σύνθεση:
1. Πρόεδρος: Τσαμπίκα (Μίκα) Μιχαλάκη [Αρχιτέκτων Μηχανικός]
2. Αντιπρόεδρος: Φιλήμων Φραντζής [Μηχανολόγος Μηχανικός]
3. Γεν. Γραμματέας: Αναστασία Παπαδοπούλου [Πολιτικός Μηχανικός]
4. Ταμίας: Παύλος Διακοσταματίου [Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός]
5. Μέλος: Εμμανουήλ (Μάνος) Γερακιός [Αρχιτέκτων Μηχανικός]

Η εξελεγκτική επιτροπή της ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου συγκροτείται από τους:
1. Αντώνιος Δράκος [Πολιτικός Μηχανικός]      
2. Αναστασία Χατζή [Πολιτικός Μηχανικός]        
3. Ιωάννης Λαός [Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός]

Οι αντιπρόσωποι στην Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ είναι οι:
1. Τσαμπίκα (Μίκα) Μιχαλάκη [Αρχιτέκτων Μηχανικός]
2. Ηλίας Αργύρης [Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός]
3. Παύλος Διακοσταματίου [Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός]
4. Γεώργιος Περνάρης [Αρχιτέκτων Μηχανικός].