Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας  ευχαριστούν τον βουλευτή Δ. Γάκη

Ευχαριστήριο προς τον βουλευτή Δημήτρη Γάκη, για τη συμβολή του στην επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος που αφορούσε την εκπροσώπηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα των περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου στο υπηρεσιακό συμβούλιο, εξέδωσε ο σύλλογός τους.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία – προσθήκη, η οποία έγινε δεκτή και  εντάχθηκε στο σ/ν «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» η οποία προέβλεπε την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4407/16 στο σημείο που αφορά την απαλοιφή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας, ως κριτήριο επιλογής για τα μη αιρετά μέλη στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Για το λόγο αυτό, ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ ευχαριστεί δημόσια τον κ. Γάκη τονίζοντας ότι ήταν ο μόνος που βοήθησε το σύλλογο να ικανοποιηθεί ένα δίκαιο και πάγιο αίτημά του. Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:  «Ευχαριστούμε τον Βουλευτή Δωδεκάνησου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρη Γάκη, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος αντιλήφθηκε την ουσία του προβλήματος και εργάστηκε  για την επίλυση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Π.Ε. Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα την ισότιμη δυνατότητα εκπροσώπησης των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της Περιφέρειας, από μη αιρετά μέλη, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών. Ήταν ένας σημαντικός στόχος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ, για τον οποίο είχαν ενημερωθεί όλοι οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου μας αλλά ο μόνος ο οποίος ασχολήθηκε ήταν ο κ. Γάκης,   ο οποίος σε συνεργασία πέραν του δίμηνου με τον ΣΥΠΝΑΠΕΔ, βοήθησε τα μέγιστα για να επιτευχθεί!»

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εκπρόσωποι τους :

• ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ – Πρόεδρος  Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ – Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι.
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ  -  Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι.