Μέχρι δύο ομάδες την ίδια σεζόν ο κάθε ποδοσφαιριστής

Τη φανέλα μόνο δύο ομάδων την ίδια αγωνιστική περίοδο συνεχίζουν να διατηρούν το δικαίωμα να φορούν οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από το γεγονός πως ο νέος Κανονισμός Αγώνων Ποδοσφαίρου τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν τρεις μεταγραφές.

Αναλυτικά:  
«Κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύναται να αγωνιστούν, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο σωματεία (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν).

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να εγγράφονται – μετεγγράφονται σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, αλλά να αγωνίζονται μόνο για λογαριασμό δύο.  
Η τυχόν συμμετοχή τους σε αγώνες του τρίτου σωματείου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και δίδει το δικαίωμα υποβολής ενστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

Εξαίρεση στα ανωτέρω υπάρχει μόνο για τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από ομοσπονδίες που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αγωνιστικές περιόδους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του Κ.Ι.Μ.Π.».