Διοικητικές κυρώσεις σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στη Ρόδο

Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινήθηκε από την Λιμενική Αρχή Ρόδου, κατά του ιδιοκτήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής “ΛΗΤΩ” Ν.Π. 8454 κατά παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 4 του Ν. 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ελέγχων στον τουριστικό λιμένα Μανδρακίου Ρόδου διαπιστώθηκε ότι ο πλοιοκτήτης του ανωτέρω σκάφους είχε καταρτίσει εικονικό ναυλοσύμφωνο ποσού πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550€) για δώδεκα (12) αλλοδαπούς επιβάτες, ενώ στην πραγματικότητα είχαν εκδοθεί πέντε (05) εισιτήρια συνολικής αξίας εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (625 €), για την πραγματοποίηση ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού διάρκειας δώδεκα (12) ωρών, με προορισμό τους όρμους «ΛΑΔΙΚΟ», «ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ» και παραλία «ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ» Ρόδου.