Λεξιστορείν: Επαναπροσδιορίζω τις απόψεις μου

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλούτου της ελληνικής γλώσσας  είναι οι σύνθετες λέξεις.

Ένα ωραίο παράδειγμα είναι η λέξη επαναπροσδιορίζω. Είναι σύνθετη με τις προθέσεις επί =πάνω, ανά= ξανά, προς = κατεύθυνση, δια =διαμέσου κίνηση και το ρήμα ορίζω = καθιστώ κάτι σαφές θέτοντας τα όρια του.

Ενώνοντας λοιπόν όλα τα συνθετικά η λέξη σημαίνει «διαμέσου μιας διαδικασίας (δια), προσεγγίζω (προς), ξανά (ανά), πάνω σε κάποιο  θέμα (επί), τα σαφή όρια του , τον ακριβή προσδιορισμό του».