Κλειδιά για την προσέλκυση Κινέζων τουριστών

Γράφει ο
Γιώργος Δρακόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
 της Tourism Generis από το reporter.gr)

 

 

Tα τελευταία 10 χρόνια, πολλές ασιατικές οικονοµίες παρουσιάζουν ρυθµούς ανάπτυξης µεγαλύτερους του µέσου παγκόσµιου όρου. Αυτό προφανώς δηµιουργεί διαθέσιµο εισόδηµα για ταξίδια, σε ένα γενικότερο πλαίσιο ευηµερίας. Επίσης, ο εξερχόµενος τουρισµός από τις ασιατικές χώρες και κυρίως από την Κίνα, αναπτύσσεται µε πολύ µεγαλύτερους ρυθµούς από τον υπόλοιπο κόσµο, όχι µόνο σε αριθµό ταξιδιωτών αλλά, και κυρίως, σε ύψος ταξιδιωτικής δαπάνης. Αυτός είναι ο προφανής λόγος για τον οποίον όλοι οι τουριστικοί προορισµοί προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µερίδιο από την ασιατική αγορά.

Η ανάπτυξη του εξερχόµενου ασιατικού τουρισµού, τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την Κίνα. Οι τουριστικές ροές των Κινέζων τουριστών προς το εξωτερικό είναι προφανές ότι σχετίζονται µε την ευρύτερη στρατηγική της Κίνας για την ανάπτυξη του εξωτερικού της εµπορίου. Άρα, η προσέγγιση της κινεζικής αγοράς δεν µπορεί να γίνει µονοσήµαντα, αλλά θα πρέπει να ενταχθεί σε µια γενικότερη στρατηγική. Γεωπολιτική, εµπορικές σχέσεις και τουρισµός είναι οι ελάχιστες διαστάσεις αυτής της στρατηγικής.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Το πρώτο βήµα, το οποίο για την Ελλάδα έχει ήδη γίνει, είναι σε πολιτικό επίπεδο
Η πριν από ένα περίπου χρόνο επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα έθεσε βάσεις, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων, όσο και για την ανάπτυξη του τουρισµού µεταξύ των δύο χωρών.

Η πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Τουρισµού στη Σαγκάη έδωσε ακόµα µια ώθηση. Η προ µηνός προσθήκη ακόµα µιας απευθείας πτήσης µεταξύ Πεκίνου-Αθήνας, (3 εβδοµαδιαίες πλέον)  είναι επίσης ένα πολύ θετικό σηµάδι. Η προγραµµατισµένη εκδήλωση για τον Δρόµο του Μεταξιού στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο 2018 συντηρεί το θετικό κλίµα. Ο ΕΟΤ έχει εδώ και αρκετά χρόνια γραφείο στο Πεκίνο, το οποίο όµως, θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο οικονοµικά όσο και -κυρίως- µε πρόσθετο ανθρώπινο δυναµικό.

ΚΛΕΙΔΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Όµως, η Κίνα είναι µια τεράστια αγορά. Με όρους τουριστικού µάρκετινγκ δε µπορούµε να προσεγγίσουµε/εξυπηρετήσουµε  µε τον ίδιο τρόπο τον κάτοικο πχ του Σενζέν µε τον κάτοικο του Σιάν.

Είναι σα να λέµε ότι πχ οι Φινλανδοί  τουρίστες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους Έλληνες τουρίστες. Ακόµα, η προσέγγιση αφορά πόλεις, όχι ταυτόχρονα όλη τη χώρα, ούτε καν µια ολόκληρη περιφέρεια. Να σηµειωθεί  ότι σε σύνολο 34 "Περιφερειών", 14 Περιφέρειες έχουν πληθυσµό  από 40 εκ. µέχρι 100+ εκ. και 28 Περιφέρειες περισσότερο από 20 εκ.  Άλλα µεγέθη, άλλη νοοτροπία, άλλο "λειτουργικό σύστηµα".

Έτσι, εκτός από υποµονή, χρειάζεται κι  ένα ολοκληρωµένο σχέδιο µάρκετινγκ για τη διείσδυση του ελληνικού τουρισµού στην κινεζική αγορά, µε χρονικό ορίζοντα 3-5 χρόνια, µε απαραίτητη τη συνεργασία του Δηµόσιου µε τον Ιδιωτικό τοµέα.

Οι Κινέζοι που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη παρουσιάζουν µια εντυπωσιακά ισορροπηµένη χρονική κατανοµή. Α’ τρίµηνο 22%, Β’ τρίµηνο 26%, Γ’ τρίµηνο 28% και Δ’ τρίµηνο 24%, κατά τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον. Επίσης, παρουσιάζουν έντονη ζήτηση τέλος Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου (Κινέζικη Πρωτοχρονιά), αρχές Μαΐου και µέσα Οκτωβρίου.

Άρα, εξυπηρετούν (ή θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν) το θέµα «επιµήκυνση περιόδου». Θέλουν σε ένα ταξίδι να επισκεφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, λογικό, αυτό κάναµε και εµείς στα πρώτα µας ταξίδια στην Ευρώπη και Αµερική.

Η επιλογή των χωρών επηρεάζεται από µία σειρά παραγόντων, όπως η αναγνωρισιµότητα λόγω ιστορικού-πολιτιστικού παρελθόντος, η συνδεσιµότητα, η ευκολία χορήγησης visa, µαζί µε τη διάθεση ελκυστικών προτάσεων - τουριστικών πακέτων. Ιστορικά-πολιτιστικά τυγχάνουµε προνοµιακής "αναγνώρισης" και οι χορηγήσεις visa έχουν διευκολυνθεί σε µεγάλο βαθµό. Η συνδεσιµότητα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και τα "πακέτα" θέλουν ακόµη πολλή δουλειά. Επιµένω στη συνδεσιµότητα.

Για περισσότερες απευθείας αεροπορικές συνδέσεις δεν αρκούν οι προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο. Χρειάζεται επειγόντως δράση µάρκετινγκ. Να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον των τουριστών, να δηµιουργήσουµε ζήτηση! Τότε οι αεροπορικές εταιρείες θα βάλουν τις πτήσεις. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αξιοσηµείωτο επίσης, το γεγονός του αυξηµένου επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς και το ενδιαφέρον των Κινέζων για το πρόγραµµα Golden Visa.  Επενδύσεις και ακίνητη περιουσία, είναι δύο από τους παράγοντες που έµµεσα δηµιουργούν τουριστικές ροές.

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, της επιτρέπει να είναι η πύλη εισόδου των τουριστών από την Ασία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε. Το µίγµα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος µπορεί να ικανοποιήσει τον Κινέζο τουρίστα, αρκεί η προστιθέµενη αξία -όπως αυτή εκφράζεται µε όρους  εξυπηρέτησης- να είναι προσαρµοσµένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Κινέζων. Έτσι, είναι αναγκαία µια ελάχιστη προετοιµασία και πιστοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών του τουρισµού. 

Προετοιµασία αντίστοιχη µε αυτή που κάναµε πριν µερικά χρόνια, όταν ξεκίνησε η η ρωσόφωνη αγορά: από ιστοσελίδες και έντυπα στα ρώσικα, γραφεία πωλήσεων στη Ρωσία, προσαρµοσµένο shopping µέχρι και ρωσόφωνα στελέχη στις τουριστικές επιχειρήσεις!

Συνοψίζοντας: Η δυναµική της ανάπτυξης του εξερχόµενου από την Κίνα τουρισµού είναι γνωστή και δεδοµένη για τα επόµενα χρόνια. Η Ελλάδα µέχρι σήµερα, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει το µερίδιο αγοράς που φαίνεται ότι δικαιούται βάσει των ερευνών δηµοφιλίας της ανάµεσα στους Κινέζους ταξιδιώτες.

Με δεδοµένη λοιπόν την ανάγκη του ελληνικού τουρισµού για άντληση πελατείας από όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές, είναι προφανές ότι η αγορά της Κίνας πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα στο βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού.