Χρειάζονται προσωπικότητες υψηλού διεθνούς κύρους

Γράφει ο Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου

Η ηλικία μου επιτρέπει να γνωρίζω το έργο και τις ημέρες όλων των πολιτικών και κυβερνήσεων πολύ καλά, από το 1950 μέχρι και σήμερα, για το πόσο ωφέλησαν ή έβλαψαν τη χώρα, παρά τις πάντοτε καλές τους προθέσεις, των ικανοτήτων ή γνώσεων, για να μπορώ να επιβεβαιώσω εαυτόν γι’ αυτό που πάντα πίστευα, ότι οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, πρέπει να είναι  ελληνικής προσωπικότητας διεθνούς κύρους εγνωσμένων ικανοτήτων, και ειδικών γνώσεων ενός εκάστου για το υπουργείο του, ή δε επιλογή τους να γίνεται ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΑ και να είναι  ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ.

Η Ελληνική βουλή, για την επιλογή των ικανότερων προσώπων, για να υπηρετήσουν καίριες δημόσιες θέσεις σε υπηρεσίες ή οργανισμούς κυρίως κοινής ωφελείας, απεφάσισαν προς τιμήν τους, ότι το καλύτερο θα ήτο, η επιλογή να μην έχει κυβερνητικό-πολιτική ή κομματικό προσωπικό χαρακτήρα αλλά να γίνεται ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΑ με βάση τα προσόντα, τις ικανότητες, τις ειδικές γνώσεις, το μέγεθος της προσωπικότητος ενός εκάστου, και αν πληροί αξίες όπως εντιμότης και ηθική.

Δεν μπορείς λοιπόν να επαφίεσαι στην κρίσιν ενός ανδρός και εν προκειμένω του εκάστοτε πρωθυπουργού-αναγνωρίζω το συνταγματικό του δικαίωμα να επιλέγει εν προκειμένω τα εν λόγω τρία πολύ σημαντικά πρόσωπα στις πολύ σπουδαίες των υπουργείων, στα οποία καλούνται να υπηρετήσουν, να προασπίσουν, να διαφυλάξουν και να προωθήσουν με επιτυχία τα ουσιαστικά συμφέροντα της χώρας, άτομα, πρόσωπα μη κοινής αποδοχής των οποίων οι ικανότητες, και οι γνώσεις αμφισβητούνται εν πολλοίς.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη ακόμη θεσμών όπως αυτών των ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ και της επιλογής ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΑ προσώπων, ικανών πέραν πάσης αμφιβολίας, για των οποίων το έργο και τα αποτελέσματα αυτών δεν θα τίθενται εν αμφιβόλω το αν υπηρετούν ελληνικά ή ξένα συμφέροντα, ή δέχονται εντολές ή επιθυμίες μέσω της “ΙΕΡΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ”, ικανοί και πιστοί στο καθήκον της προάσπισης των Ελληνικών συμφερόντων και ποτέ και όχι βέβαια ξένων.

Δεν πρέπει ποτέ να δίδονται λύσεις σε εθνικά θέματα που διχάζουν τον Ελληνικό λαό, είμαστε μικρό έθνος, μικρό κράτος, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο και είναι πολλοί δυστυχώς αυτοί που μας επωφθαλμιούν και ας μην ξεχνάμε τί τράβηξε ο ελληνικός λαός από την διεθνή λυκοφιλία.