Λεξιστορείν: Έγινε σταφίδα!

H έκφραση χρησιμοποιείται για ένα άτομο το οποίο έχει μεθύσει πολύ ή που έχει γεμίσει ρυτίδες.

Η λέξη σταφίδα, που δηλώνει τον  αποξηραμένο καρπό ορισμένων ποικιλιών αμπελιού, πρωτοσυναντάται στους παλιότερους τύπους ασταφίς κι οσταφίς, στους οποίους το θέμα τους σταφ-  προέρχεται  από τη λέξη σταφυλή = το τσαμπί.