Παραχώρηση οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου θα ζητήσει το ΕΒΕΔ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΙ’ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Δ.

Την παραχώρησιν οικοπέδου δι’ ανέγερσιν κτιρίου του ΕΒΕΔ, θα ζητήσει η Διοίκησις του Επιμελητηρίου, κατά την επίσκεψίν της εις τον Νέον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερον.
Ως γνωστόν το Εποπτικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ απέρριψε την παλαιάν απόφασιν περί παραχωρήσεως οικοπέδου.

ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΤΗΣ Π.Α.Ρ. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 21ην ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ
ΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Kαθ’ α πληροφορούμεθα αι επαναληπτικαί εξετάσεις των μαθητών εις τα Σχολεία Μέσης εκπαιδεύσεως θα διεξαχθούν από της 5ης μέχρι της 10ης Σεπτεμβρίου.
Εισιτήριαι εξετάσεις εις την παιδαγωγικήν Ακαδημίαν θα λάβουν την χώραν την 21ην Σεπτεμβρίου.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΡΙΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου επιτρέπεται λόγω του πανηγυρικού εορτασμού των Εννεαμέρων της Παναγίας όπως άπαντα τα εμπορικά καταστήματα της πόλεως Ρόδου, παραμένουν κλειστά το απόγευμα της παραμονής της εορτής ήτοι της αύριον, αντί της οριζόμενης διά βασιλικού διατάγματος αργίας κατά την 23ην τρέχοντος, ημέραν Σάββατον.
Το αυτό ισχύει και διά τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηναυγοπωλεία και κουρεία, και θα παραμείνουν ανοικτά το Σάββατον.
Ως γνωστόν και σήμερον το απόγευμα τα καταστήματα θα κλείσουν.

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ
Χθες την 1η μεταμεσημβρινήν, οι αναχωρούντες πρόσκοποι και ναυτοπρόσκοποι της Αλεξανδρείας, κατέθεσαν εν επισήμω τελετή στέφανον εις τον Βωμόν Πατρίδος. Εις την τελετήν παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο Διεθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτόπουλος, ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης κ. Γελαδάκης και άλλοι. Μετά την κατάθεση του στεφάνου, η Φιλαρμονική του δήμου επαιάνισε τον Εθνικόν Ύμνον.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΒΕΔ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡ. ΜΕΤΡΑ
Χθες συνήθλεν εις συνεδρίασιν η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΒΕΔ η οποία απεφάσισε την σύγκλησιν του Διοικητικού Συμβουλίου διά την προσεχή Δευτέραν. Κατά την εν λόγω συνεδρίασιν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8.30 μ.μ. θα συζητηθούν τα νέα φορολογικά μέτρα.

ΣΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΟΣ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΛΑΦΡΩΣ
Προχθές και περί ώραν 9.35 μ.μ. επί της Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων, Αμερικανός ναύτης της ναυλοχούσης Μοίρας συνεπλάκη μετά του Πετράντη Αντωνίου ετών 31 με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο δεύτερος εις την κεφαλήν ελαφρώς.  Ούτος μετεφέρθει εις το Κρατικόν Νοσοκομείον. Ο Αμερικανός ναύτης παρελήφθη υπό Αμερικανικής περιπόλου.

ΤΟ ΙΚΑ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΔΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΩΛΚ
Ως πληροφορούμεθα, μέχρι στιγμής δεν απεστάλησαν εμβόλια Σώλκ κατά της πολιομυελίτιδος εις το υποκατάστημα ΙΚΑ Ρόδου.

ΗΤΟ Η ΤΑΧΥΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του Βάλλα Αλεξάνδρου ετών 18, διότι την 16-8-58 κατελήφθη να οδηγεί μοτοσακό με υπερβολικήν ταχύτητα.

ΑΓΟΝΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ
Ως εγνώσθη αι δημοπρασίαι διά την κατασκευήν υδατοδεξαμενών εις Νικειά Νισύρου και Πυλί Κω παρέμειναν άγοναι. Επίσης η χθεσινή δημοπρασία διά την κατασκευήν αφοδευτηρίων εις την κοινότητα Αγίου Ισιδώρου ήτο άγονος.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
Χθες την 12ην μεσημβρινήν εξερράγη πρκαϊά εις αυτοκίνητον ξένης αποστολής παρά την οδόν Βασιλίσσης Σοφίας, εξ αιτίας βραχυκυκλώματος. Ειδοποιηθείσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία  κατέσβεσε το πυρ.