Λεξιστορείν: Ουδέν κακόν  αμιγές καλού!

Η γνωστή ρήση των στωικών φιλοσόφων σημαίνει πως σε κάθε πράγμα, όσο και αν φαίνεται αρνητικό, βρίσκεται πάντοτε κάτι το θετικό.

Η λέξη αμιγές αποτελεί το ουδέτερο του αρχαίου επιθέτου αμιγής-ης-ες κι είναι σύνθετη από το α (στερητικό) + το ρήμα μείγνυμι = ανακατεύω και σημαίνει «καθαρός, ομοιόμορφος».

Κατά λέξη λοιπόν η φράση σημαίνει κανένα κακό δεν είναι απαλλαγμένο και καθαρό από το καλό.