Να υπάρξει δίκαιη εκπροσώπηση των εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γράφει ο Ιάκωβος Κολαϊνής, οικονομολόγος

 

Κύριε Διευθυντή,

Από τα αποτελέσματα των  δημοτικών εκλογών του Μάη 2014 για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στο Δήμο Ρόδου , ο οποίος απαρτίζεται , όπως είναι γνωστό, από τις δέκα δημοτικές ενότητες που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, προκύπτει ότι η εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο των κατοίκων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους στις δημοτικές ενότητες δεν είναι ανάλογη, όπως αυτό  αποδεικνύεται από την ανάλυση και μελέτη των στοιχείων που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ακόμα από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι στη ψήφο των ψηφοφόρων των τουριστικά ανεπτυγμένων περιοχών συνυπολογίζονται  τα άτομα που έχουν απογραφεί το 2011  είτε ως διαμένοντες τουρίστες   είτε ως εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία των εν λόγω περιοχών χωρίς ασφαλώς να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της δημοτικής ενότητας στην οποία βρίσκονται οι τουριστικές επιχειρήσεις.

Το παραπάνω γεγονός συμβαίνει επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών με την ΑΠ:14587/15-4-2014 απόφαση του έχει προβεί στον ορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων κάθε δημοτικής  ενότητας  με βάση τον de facto πληθυσμό της  και όχι με βάση τον νόμιμο πληθυσμό των δημοτών. Δηλαδή ο ορισμός του αριθμού των εδρών ανά δημοτική ενότητα έχει φαλκιδευτεί από τον βαθμό πληρότητας των ξενοδοχειακών μονάδων της κάθε περιοχής κατά την περίοδο της απογραφής από 10 - 24 Μαϊου 2011.

Ως εκ τούτου είναι δυνατό να διατυπωθεί  η σκέψη ότι στα εκλογικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών έχει συνυπολογιστεί  τόσο η τουριστική ανάπτυξη της κάθε δημοτικής ενότητας όσο και  ο βαθμός της συγκυριακής  πληρότητας των ξενοδοχείων κατά το διάστημα της απογραφής,  γεγονός που στρεβλώνει και αλλοιώνει τη νόμιμη  εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου του εγγεγραμμένου στα δημοτολόγια πληθυσμού κάθε δημοτικής ενότητας  με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και τα εκλογικά δεδομένα κάθε Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στις  Δημοτικές Εκλογές του 2014:

 

Δημοτική Ενότητα

Νόμιμος

Πληθ.

Απογραφή 2011*

De facto Πληθυσμός

Απογραφή 2011*

Γραμμένοι

Εκλογ.Κατ.

 

**

Ψηφίσαντες

18-5-2014

 

**

Έδρες

Με de facto πληθ.

***

 

Έδρες με βάση το Νόμιμο Πληθ.

Μέσος Όρος ψήφων/ Δημοτικό Σύμβουλο

Ρόδου (Πόλη)

43.112

57.311

40.574

23.160

18

22

1.286

Αρχαγγέλου

7.047

7.801

7.114

4.734

2

4

2.367

Αταβύρου

3.191

2.441

4.697

2.518

1

2

2.518

Αφάντου

5.593

11.044

5.589

4.391

4

3

1.097

Ιαλυσού

6.809

19.288

6.754

4.605

6

3

767

Καλλιθέας

6.740

18.992

7.067

5.152

6

3

858

Καμείρου

4.969

5.235

5.769

4.075

2

3

2037

Λίνδου

3.466

7.918

5.192

3.102

3

2

1034

Νότιας Ρόδου

3.470

7.038

5.243

2.738

2

2

1.369

Πεταλούδων

10.720

15.470

10.658

7.464

5

5

1.493

Σύνολο

95.117

152.538

98.657

61.939

49

49

1.264

 

* Πηγή:  ΕΛΣΤΑΤ   και  Υπουργείο Εσωτερικών – Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών  2014

Από την μελέτη των παραπάνω στοιχείων συνάγεται    ότι η ψήφος των πολιτών σε ότι αφορά την εκπροσώπησή τους στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής τους δεν είναι ισοδύναμη, αφού π.χ για την εκλογή ενός συμβούλου στις  δημοτικές ενότητες Καλλιθέας και Ιαλυσού απαιτούνται σχεδόν τρεις φορές λιγότεροι ψήφοι από ότι απαιτούνται στις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου,  Καμείρου και Αταβύρου και σχεδόν διπλάσιες απ’ ότι απαιτούνται στη δημοτική ενότητα Αφάντου . Δηλαδή η ψήφος των πολιτών σε αυτές τις 3 δημοτικές ενότητες είναι πολύ πιο ‘’ αποτελεσματική’’  απ’ ότι  η ψήφος των δημοτών που διαμένουν στην πόλη της Ρόδου, την Αρχάγγελο, τη Μαλώνα, τα Μάσαρη , τη Σορωνή , την Έμπωνα και τα λοιπά ορεινά χωριά της Ρόδου.

Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο να θεωρείται   ότι είναι δυνατό να ευνοούνται  στη λήψη των αποφάσεων, σε ότι αφορά τη διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινότητα των πολιτών, εκείνες  οι δημοτικές ενότητες που de facto έχουν δυσανάλογη  του νόμιμου πληθυσμού τους εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου έναντι αυτών που επίσης de facto έχουν μικρότερη από ότι πρέπει   εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο, ειδικά όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων για τις οποίες διαμορφώνονται οριακοί συσχετισμοί  πλειοψηφιών στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Συνεπώς για λόγους ισονομίας και ισότητας των πολιτών ως προς την εκπροσώπησή τους στο δημοτικό συμβούλιο,  οι θιγόμενες δημοτικές ενότητες, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι  στις προσεχείς εκλογές σε αυτές  θα πρέπει    να  θέσουν όσο είναι νωρίς το θέμα της κατανομής των Δημοτικών Εδρών  στο Υπουργείο Εσωτερικών  προκειμένου να αρθούν  οι συνέπειες που έχει επιφέρει η προσμέτρηση του  de facto πληθυσμού των δημοτικών ενοτήτων στην κατανομή  των εδρών  στο  δημοτικό  συμβούλιο Ρόδου  και να απαιτηθεί η τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής απόφασης έτσι ώστε να  οδηγηθούμε από de facto ‘’κατοχή΄΄ εδρών σε de jure κατανομή των εδρών μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων. Διαφορετικά θα συνεχίσουμε να έχουμε φαλκιδευμένη εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με ευνοημένες τις Δημοτικές Ενότητες Αφάντου, Ιαλυσού και Καλλιθέας και αδικημένες τις  Δημοτικές Ενότητες  Ρόδου, Αρχαγγέλου, Καμείρου και Αταβύρου.