Τι ισχύει για το εποχικό  βοήθημα σε οικοδόμους

Η Διοίκηση του Σωματείου Οικοδόμων Ρόδου ενημερώνει τους συναδέλφους ότι από τις 10/09 έως 30/11 ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος.

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και στα γραφεία του Σωματείου Οικοδόμων, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου (1ος όροφος), Στ. Καζούλη 30, από Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε πρωί, από τις 9.00 έως 15.00  και επιπλέον Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, από τις 18.00 έως τις 20.00.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του είναι:
1. Να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας, μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.
2. Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

3. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
4. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
➢ Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει αν:
α)  ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου,
β) δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής,
γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι,
δ) δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

➢ - Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2017
➢-  Ε3, όταν πρόκειται για εμπορικές επιχειρήσεις- εργολάβοι
➢-  Ταυτότητα ή Διαβατήριο
➢-  Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται οι

συνάδελφοι ως πρώτοι δικαιούχοι). Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ, προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.
➢-  Βιβλιάριο Ασθενείας
➢-  Άδεια διαμονή (για υπηκόους τρίτων χωρών),

 Συνταξιούχοι την 10/9, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν το επάγγελμα του οικοδόμου και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχιακό βοήθημα εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι δικαιούχοι να κρατούν μαζί τους όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, που αναγράφονται παραπάνω.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σωματείο Οικοδόμων Ρόδου, στο τηλ. 6942846200 κ. Νίκος Τριπολίτης και με τη Γραμματεία του Ε.Κ.Ρ στο τηλ. 22410-24730 (εσ.1)

Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρο
Νικόλαος Τριπολίτης                                                    
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τριανταφύλλου