Λεξιστορείν: Το μπιζέλι!

Το γνωστό εδώδιμο λαχανικό ανήκει στην κατηγορία των αντιδανείων.

Συγκεκριμένα η ρίζα της λέξης είναι το αρχαιοελληνικό "πίσον" που μετονομάστηκε στα λατινικά σε "pisum" για να καταλήξει στο ιταλικό "pisello" και στο μεταγενέστερο ελληνικό "πιζέλιον" ή "μπιζέλι".

Αυτή  η «πορεία» της  λέξης επιβεβαιώνεται κι από το επιστημονικό  όνομα της μπιζελιάς που είναι «πίσον το ήμερον».