Λεξιστορείν: Του΄ ριξε στάχτη στα μάτια!

Η στάχτη  με τη σημερινή σημασία είχε αρχικά την ονομασία τέφρα.

Σιγά-σιγά  την ανακάτευαν με νερό και  άρχισαν  να κατασκευάζουν  την αλισίβα για το πλύσιμο των ρούχων, την  οποία  αρχικά  ονόμασαν «στακτή κονία» από το θηλυκό του επιθέτου στακτός (<στάζω)= αυτός  που εκρέει αργά, σταγόνα - σταγόνα, ο διυλισμένος. 

Το ουσιαστικό κονία με την πάροδο του χρόνου αποβλήθηκε και  το σκακτή  με  αναβιβασμό του τόνου έγινε στάχτη.