Διεπιστημονικό συμπόσιο στη Ρόδο

Το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» έχει καθιερώσει τη διοργάνωση Συμποσίων Γεωπολιτισμικού και Διεπιστημονικού ενδιαφέροντος σε νησιωτικό ελληνικό χώρο.

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί τρία Συμπόσια (1ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο «ΚAΛΝΤΕΡΑ»-Σαντορίνη 6-8 Ιουνίου 2014, 2ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο «ΣΙΓΡΙ»-Μυτιλήνη 4-6 Ιουνίου 2015, 3ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο «ΣΑΜΑΡΙΑ»-Σαμαριά 13-15 Μαΐου 2016, 4o Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο «ΣΥΡΑ»-Σύρος 16-18 Ιουνίου 2018.

Το 5ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Ποιήεσσα», πρόκειται να γίνει στη Ρόδο από 5 έως 7 Οκτωβρίου στο κατάλυμα Ισπανίας. Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου είναι:

1.  Γεωπολιτική
(Διεθνείς σχέσεις, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία)

2.  Αιγαίο Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη
(Επικοινωνία, Μεταφορές, Βιομηχανία, Τουρισμός, Ναυτιλία)

3.  Γεωλογική και Περιβαλλοντική Εξέλιξη
(Συμπεριλαμβάνει:Γεωγραφία, Ηφαιστειολογία, Φυσικές Καταστροφές, Ωκεανογραφία, Οικολογία)

4.  Πολιτιστική Εξέλιξη
(Συμπεριλαμβάνει: Αρχαιολογία, Ιστορία, Τέχνες, Αρχιτεκτονική)

Πρόγραμμα Συμποσίου
Παρασκευή  5/10/18 Γενικές Εισηγήσεις

18.00 – 18.30 Έναρξη-Χαιρετισμοί
Προεδρείο: Ε. Γράψα / Γ. Πολίτης/ Γ. Τσάλτας / Δ. Παπανικολάου

18.30 – 18.45 Γιαννέλης Γ.
“Τα αίτια της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922 και η Ειρήνη στο Αιγαίο μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης”.            

18.45 – 19.00 Ζερεφός Χρ.
“Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις Κυκλάδες”

19.00 – 19.15 Τσάλτας Γ.
“H έννοια της συνεργασίας των κρατών μέσα από τη Σύμβαση των Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας ως εγγύηση εγκαθίδρυσης ειρηνικών σχέσεων στη Μεσόγειο”                      

19.30 – 19.45 Παπανικολάου Δ.
 “Γεωλογική δομή και εξέλιξη της Ρόδου: Συσχέτιση με Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη και ΝΔ Μικρασία”

19.45 – 20.00 Σεϊμένης Γ.
“Διεθνή καθεστώτα ελέγχου των εξοπλισμών στη Μεσόγειο”.

20.00 – 20.15 Πολίτης Γ.
“Η σχέση Δημοσιογράφου και Πηγών Ενημέρωσης”

20.15-22:00 Δεξίωση

Σάββατο 6/10/18    Ειδικές εισηγήσεις
9.00πμ – 10.15πμ Γεωπολιτική
Προεδρείο: Γ. Τσάλτας

9.00-9.15 Δανέλλης Σ.
“Το Αιγαίο ως ενδιάμεσος χώρος: Ανάπτυξη και ευημερία ή αβεβαιότητα και καταστροφή”

9.15 – 9.30 Τριγάζης Π.
“Η Διπλωματία των πολιτών στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας”

9.30 – 9.45 Κατρούγκαλος Γ.
“Ειρήνη και Εξωτερική Πολιτική”

9.45 – 10.00 Γρηγορίου Π.
“Το Αιγαίο ως πεδίο ανάπτυξης της ενωσιακής γεωπολιτικής αντίληψης”

10.00 - 10.15  Παπαδάκου Ι.
 “Η αλληλεγγύη των Ελλήνων στις μεταναστευτικές ροές και η επιρροή του  ελληνικού δόγματος στη διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών συνθηκών”   

10.45-12.30 Γεωπολιτική
Προεδρείο: Γ. Τσάλτας

10.45 – 11.00 Γκλαβίνης Π.
“H Οικονομική κρίση στην Τουρκία και πέραν αυτής”

11.00 – 11.15  Γούναρης Μ.
“Το καθεστώς των νήσων των νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο”

11.15 – 11.30 Λιακάκος Λ.
“Προβληματικές ακτές παράκτιων κρατών στη Μεσόγειο και επιπτώσεις αυτών στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών”

11.30 – 11.45 Ροδοθεάτος Γ.
“4+1 Διαστάσεις της Ασφάλειας για την Εδραίωση της Ειρήνης στο Αιγαίο”

11.45 – 12.00  Ζιώγας Χ.
“Παράγοντες Τάξης & Αταξίας στο Μεσογειακό χώρο κατά την τρέχουσα συγκυρία”

12.00 – 12.30 Συζήτηση

14.00 – 15.30 Ενέργεια/Περιβάλλον
Προεδρείο:  Δ.Παπανικολάου

14.00 – 14.15 Φαραντούρης Ν.
“Ενεργειακές ανακατατάξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ο ρόλος της Ελλάδος”

14.15 – 14.30  Μαυράκος Σ.
 “Εvaluation of the wave and wind energy Yield of a Multi purpose floating structure in the Aegean Sea”

14.30 – 14.45 Μπέλλας Σ.
“Υδρογονάθρακες στον Ελληνικό και Μεσογειακό χώρο-Πως η ορθή Διαχείριση λειτουργεί προ το Δημόσιο όφελος χωρίς Περιβαλλοντική επιβάρυνση”

14.45 – 15.00 Χαλδέζος Γ.
“Το Φάσμα των χρήσεων της Γεωθερμικής Ενέργειας στην Ελλάδα”

15.00 – 15.15   Κονισπωλιάτης Δ.
“Parametric Analysis of a Vertical Axisymmentric oscillating water column device for maximum wave energy absorption in the Mediterranean Sea”    

15.15-15.30 Καραθανάση Φ.
“Wind and Wave power potential offshore Rodos Island”

15.45μμ – 17.30μμ Ενέργεια/Περιβάλλον
Προεδρείο:   Δ. Παπανικολάου

15.45 – 16.00 Νομικού Π.
“Active tectonism offshore Gokova-Kos area affected by the July 20, 2017 M6.6 Bodrum-Kos Earthquake, Eastern Aegean Sea”

16.00 – 16.15 Χατζηνάκη Μ.
“Wave climate analysis and classification of storm events of Rhodes island, Greece“    

16.15 – 16.30 Βανδαράκης Δ.
“Estimating the Coastal Vulnerability index (CVT) of the Coastal areas of Rhodes Island (Greece) through the interpretation of beach morphology and sediment quality”

16.30 – 16.45 Συμεωνίδης Φ.
“Η Αναζωπύρωση του Επενδυτικού Ενδιαφέροντος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα”

16.45 – 17.00 Κούγιας Ι.
“Mathematical Thinking: A tool for Potential Growth”    

17.00 – 17.30 Συζήτηση

17.15 – 18.15 Υγεία
Προεδρείο: Μ. Μαλλιώρη / N. Φαραντούρης

17.15 – 17.30 Πατσούρης Ε.
“ΓΗΡΑΣ- Νεότερα Δεδομένα. Από τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας και τις ουτοπίες του παρελθόντος στα εντυπωσιακά σύγχρονα επιτεύγματα”    

17.30 – 17.45 Μαλλιώρη Μ.
“Ψυχική Υγεία - Το τραύμα των μετακινούμενων πληθυσμών”
17.45 – 18.15 Συζήτηση

18.15 -19.00  Συμπεράσματα – Συντονίζει η κ. Ρούλα Παππά - Σουλούνια, Δημοσιογράφος
Προεδρείο: Χ. Ζερεφός / Γ. Τσάλτας / Δ. Παπανικολάου / Σ. Μαυράκος