Μετρήσεις από τον “Δημόκριτο” στον  χώρο που θα μεταφερθούν οι τσιγγάνοι

Εντός του Οκτωβρίου θα έρθει στη Ρόδο, συνεργείο του εθνικού κέντρου έρευνας φυσικών επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για να πραγματοποιήσει μετρήσεις στην περιοχή που προτείνεται να μεταφερθούν οι Ρομά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ειδικοί επιστήμονες του ΕΚΕΦΕ θα στήσουν σταθμούς στο Τσαΐρι και συγκεκριμένα στην περιοχή που προτάθηκε να αποτελέσει το χώρο υποδοχής των Ρομά, αφού μελετάται η μετεγκατάστασή τους από το χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα ο καταυλισμός τους.

Συγκεκριμένα θα γίνουν μετρήσεις για την ποιότητα του αέρα στη συγκεκριμένη περιοχή, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή διαβίωσής τους μιας και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει χώρος εναπόθεσης σκουπιδιών και σημειώνονται αντιδράσεις από τα μέλη της κοινότητας των Ρομά, που ζήτησαν και τον έλεγχο.

Οι επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν συνολικά 18 μετρήσεις, συγκεντρώνοντας στοιχεία για 6 παραμέτρους. Συγκεκριμένα θα μετρήσουν από 3 φορές τις πτητικές οργανικές ενώσεις, 3 φορές το οξείδιο του αζώτου, 3 φορές το διοξείδιο του θείου, 3 φορές το μονοξείδιο του άνθρακα, 3 φορές το υδρόθειο, και 3 φορές την αμμωνία.

Για το έργο έχει υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στην περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου που θα το χρηματοδοτήσει με το ποσό των 6.000 ευρώ και το εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» υλοποιώντας απόφαση που πήρε το προηγούμενο διάστημα η οικονομική επιτροπή.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα γνωστοποιηθούν μέσω πορίσματος που θα συντάξει το ΕΚΕΦΕ και θα σταλούν στην περιφέρεια εντός του Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τη σύμβαση θα γίνει «η διεξαγωγή μετρήσεων ποιότητας σε επιλεγμένη περιοχή της Ρόδου στο πλαίσιο της διαδικασίας μετεγκατάστασης των Ρομά, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για κάθε παράμετρο  μέτρησης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα τους διεθνείς κανονισμούς και τα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Οι μετρήσεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο αντίστοιχου περιβαλλοντικού ελέγχου της ευρύτερης περιοχής του χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ που διεξάγει η διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΕ Δωδεκανήσου κατόπιν αντίστοιχης συνεργασίας με το ΥΠΕΝ στο πλαίσιο των διαδικασιών χωροθέτησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινούς διαβίωσης στην υπόψη περιοχή». Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες.