Λεξιστορείν: Τελεία και παύλα!

Η λέξη τελεία αποτελεί το θηλυκό του επιθέτου τέλειος, το οποίο είχε ως αρχική σημασία = αυτός που κατορθώνει να φθάσει στο τέλος .

Έτσι με την τελεία  δηλώνουμε το τέλος μιας πρότασης.  Η λέξη παύλα παράγεται από το ρήμα παύω και σημαίνει «σταμάτημα - διακοπή».

Η φράση «τελεία και παύλα» που σήμερα χρησιμοποιείται μεταφορικά με τη σημασία «τελείωσε εντελώς ένα θέμα, ένα ζήτημα» προέρχεται από την παλιότερη συνήθεια των συγγραφέων να βάζουν στο τέλος μιας παραγράφου δίπλα στην τελεία και μία παύλα για να δηλώσουν το τέλος μιας νοηματικής ενότητας.