ΟΣΥΑΠΕ – Η νέα  ΕΣΣΕ για εργαζομένους  στις Περιφέρειες της χώρας

Του Μιχαήλ Λυριστή*

Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, υπεγράφησαν από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ), για να ρυθμιστούν εργασιακά ζητήματα των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στις Περιφέρειες της χώρας.

Σαφέστατα αυτές οι συλλογικές συμβάσεις, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τους  εργαζόμενους των περιφερειών, ούτε καν το σύνολο των ζητημάτων που διεκδικήθηκαν.

Άλλωστε το πλαίσιο, του Ν.2738/99, που αφορά στις Συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, είναι περιοριστικό και δεν δίνει δικαίωμα διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμβάσεων για τους μισθούς και ζητήματα που συνδέονται με τις αποδοχές μας, οι οποίες υπέστησαν σοβαρότατο πλήγμα και που παραμένει αίτημα πρώτης γραμμής, η διεκδίκηση αποκατάστασής τους.

Η παραπάνω εξέλιξη, μαζί με μια σειρά άλλων ζητημάτων που ήδη επιλύθηκαν, ή  επιλύονται σταδιακά, όπως για παράδειγμα, η αύξηση του ωραρίου των εργαζομένων μερικής απασχόλησης σε πλήρους, η νομική στήριξη των συναδέλφων  και κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και η κάλυψη των νομικών τους εξόδων  σε περιπτώσεις που οφείλονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, η άρση των δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα, τα μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων, η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κρίνονται θετικά, καθώς εδραιώνουν την άποψή μας, ότι «χαμένος αγώνας, είναι ο αγώνας που δε δίνεται».
 
Ήδη, είμαστε σε διαδικασία συλλογής προβλημάτων και διαμόρφωσης προτάσεων για την επόμενη ΕΣΣΕ. Με περισσότερη εμπειρία, συνεχίζουμε την επεξεργασία για νέες διεκδικήσεις και επέκταση των ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων.

Οι  πρόσφατες  ήδη ισχύουσες ΕΣΣΕ περιλαμβάνουν θέματα χρόνου εργασίας, αδειών, επιμόρφωσης, καθώς και άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων.  

Μία σειρά θεμάτων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές , θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και ανθυγιεινής εργασίας, εκκρεμούν και αναμένουμε τη ρύθμισή τους.

Αυτή τη στιγμή, στις Περιφέρειες της χώρας, ήδη προχωράμε στην εφαρμογή των ΕΣΣΕ, γεγονός που δίνει στους συναδέλφους μια ανάσα αισιοδοξίας και τους συσπειρώνει στα Σωματεία τους.

*Ο Μιχαήλ Λυριστής είναι:
•  Αντιπρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της  ΟΣΥΑΠΕ
• Μέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ
• Αιρετό τακτικό μέλος  στο ΥΣ και στο ΣΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.