Λεξιστορείν: Το πλοίο θα σαλπάρει!

Το ρήμα σαλπάρω αναφέρεται στο ξεκίνημα ενός πλοίου για το ταξίδι του, στην απομάκρυνσή του από το λιμάνι.

Προέρχεται από την ιταλική λέξη salpare και το λατινικό ex(h)arpare, με καταγωγή όμως από το αρχαιοελληνικό ρήμα εξαρπάζω = αφαιρώ κάτι, αποσπώ, αφού για να αναχωρήσει - σαλπάρει το πλοίο η πρώτη κι απαραίτητη ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι το σήκωμα, η απόσπαση, η εξαρπαγή της άγκυρας.