Λεξιστορείν: Τα εφόδια

Η λέξη εφόδια δηλώνει τα απαραίτητα, τα αναγκαία για την επίτευξη ενός σκοπού (π. χ ενός ταξιδιού, της επαγγελματικής καταξίωσης κτλ).

Είναι σύνθετη λέξη από το επί + οδός = ο δρόμος,  καθώς η πρώτη σημασία της λέξης  ήταν «ο απαραίτητος εξοπλισμός κι οι απαραίτητες προμήθειες για τον δρόμο, για το ταξίδι με πεζοπορία», για να γενικευθεί αργότερα η σημασία της στα αναγκαία για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε σκοπού.