Η διεκδίκηση των αναδρομικών

Καλούνται οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΕΠ και οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. στη συνάντηση-ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31.10.2018 και ώρα 18.00, στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου.

Αντικείμενο της συνάντησης-ομιλίας αυτής θα είναι η ανάδειξη των τρόπων διεκδίκησης και η αναδρομική καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, των επιδομάτων αδείας, των ποσών που παρακρατήθηκαν παρανόμως από τις συντάξεις καθώς και η αναπροσαρμογή των ανωτέρω στα επίπεδα προ του 2013.