Συνεδριάζει το συντονιστικό για το θέμα των πλημμυρών

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 2 Νοεμβρίου το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Δωδεκανήσου προκειμένου να ασχοληθεί με τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων στο νομό.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου, στις 12 το μεσημέρι και θα κληθούν να παραστούν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών της περιοχής.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
1. Χαρτογράφηση κινδύνου πλημμυρών. Εκτίμηση επικινδυνότητας ανά περιοχή. Αναφορά δράσεων πρόληψης, έργα και δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
2. Έλεγχος και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων. Προσδιορισμός εργασιών που έχουν ήδη εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεστούν.
3. Έλεγχος και καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου. Αποτύπωση ιρλανδικών διαβάσεων-επιτήρηση-σήμανση. Έλεγχος και καθαρισμός λοιπού οδικού δικτύου, απομάκρυνση φερτών υλικών-φυλλωμάτων κ.λπ. από τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων (αρμοδιότητα νησιωτικών δήμων-Δ.Ε.Υ.Α.).

4. Καθαρισμοί ρεμάτων Π.Ε. Δωδεκανήσου (άρθρο 224 Ν. 4555/2018). Εργασίες που έχουν εκτελεστεί και προγραμματισμός εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν. Καθορισμός προτεραιοτήτων με βάση την επικινδυνότητα πλημμυρικού κινδύνου.
5. Έργα συγκράτησης εδαφών σε περιοχές που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές.
6. Συντονισμός και συνεργασία φορέων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Παρατηρήσεις από προηγούμενη εμπειρία σε συμβάντα μεγάλης έκτασης.

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις, προετοιμασία φορέων, προμήθεια εξοπλισμού και υλικών (αλυσίδες-αλάτι), προετοιμασία και ενημέρωση πληθυσμού-ευπαθών ομάδων σε πιθανό αποκλεισμό περιοχών από ισχυρές χιονοπτώσεις.
8. Υποστήριξη της Δ/νσης Πολ. Προστασίας στις περιοχές των νησιωτικών συμπλεγμάτων των Περιφερειακών ενοτήτων Δωδεκανήσου. Προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω νησιωτικότητας. 

9. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων με υλικά.
10. Αναθεώρηση Σχεδιασμού με βάση τον Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.