Λεξιστορείν: Η ατζέντα!

Με τον όρο ατζέντα εννοούμε είτε  ένα ημερολόγιο μικρού μεγέθους για να κρατάμε σημειώσεις  είτε τον κατάλογο των προς συζήτηση θεμάτων σε μια επίσημη συνάντηση. Η λέξη προέρχεται από τη  λατινική λέξη  agenda  (γερουνδιακό του ρήματος  ago =πράττω) που σημαίνει  «όσα πρέπει να γίνουν, όσα πρέπει να καταγραφούν», και η οποία όμως  προέρχεται από το ελληνικό ρήμα άγω = οδηγώ