3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Την Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, στο κτίριο «Κλεόβουλος» (Λεωφ. Δημοκρατίας 1), το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα: «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις, διασταυρούμενες πορείες μάθησης» (περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο υπάρχουν στη διεύθυνση http://ltee.aegean.gr/sekpy/2018/index.htm). Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στις 17:00.

Τα Συνέδριο αυτό θέτει στο επίκεντρο του προβληματισμού τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν πάνω από εξήντα εργασίες.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες και προφορικές ανακοινώσεις.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Την οργάνωση του συνεδρίου έχουν αναλάβει η Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Καθηγήτρια του  Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και ο Μιχάλης Σκουμιός, Αν. Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την ιδέα πραγματοποίησης συνεδρίων με επίκεντρο το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο να συνυπάρχουν τα ερευνητικά πεδία της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών είχε ο Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου  Φραγκίσκος Καλαβάσης.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές η Mary Kalantzis, Καθηγήτρια, University of Illinois, Urbana-Champaign (USA), ο Bill Cope Καθηγητής, University of Illinois, Urbana-Champaign (USA), ο Gabriel Stylianides, Καθηγητής, University of Oxford (UK), η Βασιλεία Χρηστίδου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Αγγελική Δημητρακοπούλου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και τελεί υπό την Αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Χορηγοί του Συνεδρίου είναι ο Δήμος Ρόδου, η Ιερά Μητρόπολης Ρόδου, οι Εκδόσεις Gutenberg, το Ίδρυμα Εμμανουήλ και Μαρίας Σταματίου, η Esperia Group, τo Semiramis Hotel, το In Camera Art Boutique Hotel και το Hedera Print House.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μιχάλης Σκουμιός, Αν. Καθηγητής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου