Λεξιστορείν:  Άπλωσε τις αρίδες του!

Η λέξη αρίδα δηλώνει το πόδι του ανθρώπου, ενώ η φράση «άπλωσε τις αρίδες του» λέγεται σκωπτικά  όταν  κάποιος απλώνει τα πόδια του αναπαυτικά χωρίς να νοιάζεται για τίποτα.

Παλιότερα η λέξη δεν είχε αυτή τη σημασία, αλλά δήλωνε το τρυπάνι  και  στη  συνέχεια τον χάρακα του ξυλουργού.

Η λέξη ετυμολογείται  από τη  λέξη αράδα = η ευθεία γραμμή, λόγω της ομοιότητας του ίσιου ποδιού με την ευθεία γραμμή.