Λεξιστορείν: Το υποβρύχιο!

Η λέξη υποβρύχιο δηλώνει το γνωστό πλοίο που είναι διαμορφωμένο  κι  εξοπλισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να κινείται κάτω  από την επιφάνεια του νερού.

Πρόκειται  για μια σύνθετη λέξη  με α’ συνθετικό  την πρόθεση υπό και β’ συνθετικό το επίθετο βρύχιος = ο βαθύς, με καταγωγή από το  ουσιαστικό βρύξ- βρυχός = τα βαθιά νερά.