Στην Εισαγγελία διαβιβάστηκε  καταγγελία για το βιολογικό Κρεμαστής

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, διαβιβάστηκε από το τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η πράξη βεβαίωσης παράβασης που συνέταξε το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος Δωδεκανήσου για τον βιολογικό καθαρισμό της κοινότητας Κρεμαστής.

Το ΚΕΠΠΕ Δωδεκανήσου διεξήγαγε τον Αύγουστο περιβαλλοντικό έλεγχο, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της κοινότητας στην περιοχή «Λιβάδα», κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση των νόμων.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσαν σωστά οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη από την απόρριψη υγρών αποβλήτων χωρίς πλήρη επεξεργασία επίσης κατά παράβαση των νόμων.

Μάλιστα τα μέλη του κλιμακίου έκαναν συστάσεις στους υπεύθυνους ώστε να φροντίσουν να λύσουν τα προβλήματα που υπήρχαν αφού δε γινόταν σωστή επεξεργασία των λυμάτων. Επίσης διαβιβάστηκε στη ΔΕΥΑΡ η έκθεση αυτοψίας και ζητήθηκε η κατάθεση των απόψεων των αρμοδίων και η προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων που όμως δεν έγινε με αποτέλεσμα τη βεβαίωση της παράβασης. 
 


Σημειώνεται ότι με το θέμα είχε ασχοληθεί και ο σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος νήσου Ρόδου ο οποίος είχε στείλει στη διοίκηση της επιχείρησης επιστολή επισημαίνοντας τους κινδύνους από την πλημμελή λειτουργία του βιολογικού και ζητώντας ενημέρωση γύρω από τις ενέργειές της προς εφαρμογή των νόμων, καθώς:

- Στην έκθεση επισημαίνονταν σοβαρές ελλείψεις και παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και υπερβάσεις των ανώτατων τιμών συγκέντρωσης ολικών αιωρούμενων στερεών

- Στην έκθεση επισημαινόταν μη κανονική επεξεργασία των αστικών λυμάτων και μη κανονική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.