Λεξιστορείν: Η ύπαιθρος!

Ως ύπαιθρο χαρακτηρίζουμε τις περιοχές που βρίσκονται μακριά από μια πόλη, στους αγρούς και στα χωριά.

Η λέξη είναι σύνθετη με α’ συνθετικό την πρόθεση υπό και β’ συνθετικό το ρήμα αίθω = λάμπω, ζεσταίνω και υποδηλώνει μια περιοχή που είναι καθαρή, που την βλέπει και την ζεσταίνει ο ήλιος. Από το ίδιο ρήμα παράγεται κι η συγγενής λέξη αίθριος (καιρός) = η ζεστή, η λαμπερή ατμόσφαιρα.