Λεξιστορείν: Το ταξίδι!

Η  λέξη ταξίδι  ξεκίνησε από τη λέξη  τάξις  που  σήμαινε την πειθαρχημένη διάταξη, τον τρόπο παράταξης των στρατιωτών, όταν επρόκειτο να ξεκινήσουν  μια μάχη. Ταξίδιον (ή ταξείδιον) σήμαινε αρχικά το μικρό εκστρατευτικό σώμα και στη συνέχεια  τη μετακίνηση του στρατιωτικού σώματος, την εκστρατεία. Σιγά-σιγά, η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται για να δηλώσει γενικά τις οργανωμένες μετακινήσεις κι όχι μόνο τις  στρατιωτικές, για να φτάσει στα μεσαιωνικά χρόνια στη σημερινή σημασία.