Λεξιστορείν: Αυτός ήταν η πέτρα του σκανδάλου

Με τον χαρακτηρισμό «πέτρα του σκανδάλου» αναφερόμαστε σε κάποιον που έγινε η αιτία να ξεσπάσει ένα σκάνδαλο.

Η λέξη σκάνδαλο προέρχεται από τον αρχαιοελληνικό τύπο σκάνδαλον και δήλωνε το ξύλινο εξάρτημα μιας παγίδας.

Έτσι από την κυριολεκτική σημασία της παγίδας, που όταν την βρούμε στο δρόμο μας σκοντάφτουμε και πέφτουμε, φτάνουμε στη  μεταφορική σημασία της ηθικής  κατάπτωσης και της αναστάτωσης που προκαλεί   όποιος ή όποια γίνεται πέτρα του σκανδάλου.