Εκπαιδευτικές ημερίδες στη Ρόδο από το Κέντρο Παροχής Υπηρεσίων για παιδιά και εφήβους

Στα πλαίσια εδραιωμένης συνεργασίας του Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Παιδιά, Εφήβους και τις οικογένειές τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, υπό την διοργάνωση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Ενότητας Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Χαράλαμπου Ψαρά, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι ακόλουθες δράσεις:

-Στις 29/11/2018 Παιδαγωγική- Εκπαιδευτική Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Α’ τάξεων Δημοτικού με θέμα: «Ομαλή ανάπτυξη του προφορικού λόγου κατά τη μετάβαση από την προσχολική στη σχολική βαθμίδα-προβλήματα και δυσκολίες. Προτάσεις αντιμετώπισης» από τον ειδικό λογοπαθολόγο του Κέντρου κ. Παυλίδη Ματθαίο και

-Στις 13/12/2018 Παιδαγωγική- Εκπαιδευτική Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Γ’ τάξεων Δημοτικού με θέμα: «Το Διαζύγιο στην Οικογένεια. Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην στήριξη του μαθητή που βιώνει απώλεια στο σπίτι» από την Προϊσταμένη Τμήματος Κέντρου Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών , Παιδοψυχολόγο κ. Παυλίδη Σοφία.