Εσπερίδα για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Στις 12 Ιανουαρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εσπερίδα για τη Μεσαιωνική Πόλη που διοργανώνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος.

Η Εσπερίδα θα γίνει στις 5 μ.μ. στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και το πρόγραμμά της έχει ως εξής:

17.30 - 17.45 Δημήτρης Γρηγοριάδης, αντιπρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, εκπαιδευτικός και Νίκος Κασέρης, μέλος του δ.σ. του συλλόγου, φωτογράφος: “Εισαγωγή - Σύντομη επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης. Ο σκοπός της σημερινής εσπερίδας”.

17.45 - 18.00 Τόνια Μοροπούλου, καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος αντιπροσωπείας ΤΕΕ: “Ο στρατηγικός σχεδιασμός με εταίρους τους φορείς της κοινωνίας, της τεχνογνωσίας και της πολιτείας, προϋπόθεση για την αειφόρο προστασία και ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου”.

18.00-18.15 Αικατερίνη Μανούσου - Ντέλλα, αρχιτέκτων, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού: “1985-2017, Τριάντα χρόνια Έργων στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου ως παρακαταθήκη για μια νέα Αρχή”.

18.15-18.30 Μιχάλης Παπαγεωργίου, δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Αθηνών / Επ. Συνεργάτης Wolfson College University of Cambridge: “Πολιτιστικός Συνταγματισμός και Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η περίπτωση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου”.

18.30-18.45 Ιωάννης Στουραΐτης, ιατρός: “Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με τη ματιά ενός πρώην μόνιμου, και νυν περιστασιακού, κατοίκου της”.

18.45-19.00 Δημήτρης Γρηγοριάδης: Πολεοδομική Μελέτη Μεσαιωνικής Πόλης, πενήντα χρόνια ατελέσφορων (;) προσπαθειών

19.00-19.30 Παρεμβάσεις από φορείς (3λεπτες)
Οι φορείς παρεμβαίνουν επί των εισηγήσεων ή και πέρα από αυτές σε θέματα που τους αφορούν.

19.30-20.00 Ερωτήσεις και παρεμβάσεις από πολίτες ή Μέσα Επικοινωνίας (2λεπτες)
Οι πολίτες παρεμβαίνουν ή/και θέτουν ερωτήματα τόσο στους κεντρικούς ομιλητές όσο και στους φορείς.

20.00- 20.30 Συζήτηση - απαντήσεις επί ερωτημάτων και παρεμβάσεων.
Οι εισηγητές ή/και οι φορείς απαντούν σε ερωτήματα και δευτερολογούν.

20.30-20.45 Συμπεράσματα.