Λεξιστορείν: Μην με πιλατεύεις!

Το ρήμα πιλατεύω έχει σήμερα την σημασία «ταλαιπωρώ, βασανίζω».

Ετυμολογείται από το όνομα του  Ποντίου Πιλάτου (από το λατινικό pilum = το  ακόντιο, άρα Πιλάτος  ο οπλισμένος με ακόντιο).

Όπως ο Πιλάτος θεωρήθηκε υπεύθυνος για τα βασανιστήρια και την ταλαιπωρία του Χριστού, έτσι κι αυτός που μας πιλατεύει θεωρείται υπεύθυνος για την ταλαιπωρία και το βασανισμό μας.