Λεξιστορείν: Τα κλάσματα!

Κλάσμα ονομάζεται στα μαθηματικά η έννοια του κομματιού, του μέρους ενός συνόλου κι αποτελείται από τον αριθμητή και τον παρονομαστή.

Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα κλάω - κλω = σπάζω, κομματιάζω μιας που με το κλάσμα δηλώνουμε σε πόσα μέρη «κομματιάσαμε», χωρίσαμε  κάτι και πόσα μέρη πήραμε.