Λεξιστορείν: Ο παλαβός!

Ως παλαβό χαρακτηρίζουμε σήμερα τον τρελό κι ανισόρροπο αλλά κι αυτόν που δεν έχει σοβαρή συμπεριφορά ή συμπεριφέρεται ριψοκίνδυνα ( π. χ κάνεις πολλές παλαβομάρες).

Φαίνεται πως προέρχεται ετυμολογικά από τη μετοχή απολωλός (του ρήματος απόλλυμαι = χάνομαι) που εξελίχθηκε σε απολωλός > παλαλός > παλαβός.