Λεξιστορείν: Ο οπαδός!

Ως  οπαδός χαρακτηρίζεται σήμερα αυτός  που ακολουθεί μια ιδέα σε διάφορους τομείς όπως ο αθλητισμός κι  η πολιτική,  αλλά κι ο υποστηρικτής και συνοδοιπόρος ενός προσώπου.

Η λέξη ετυμολογείται από το ρήμα οπάζω = κάνω κάποιον να ακολουθήσει, το οποίο με τη σειρά του προέρχεται από το ρήμα  έπομαι =ακολουθώ.