Πρόσκοποι της Δωδεκανήσου  σε πανελλήνια δράση στα Τρίκαλα

Στα μακρινά Τρίκαλα βρέθηκαν μέλη από τους Πρόσκοπους της Δωδεκανήσου στις 8 με 10 Φεβρουαρίου 2019 για να συμμετέχουν στην  5η Πανελλήνια δράση Προσκοπικών Δικτύων “Ανακάλυψη του Κόσμου” στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος “Scout of the World” (Πρόσκοπος του Κόσμου) όπου συμμετέχει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Πρόσκοποι από τη Ρόδο.

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια της Προσκοπικής Κίνησης να ενθαρρύνει τις νέες και τους νέους, ηλικίας 15 έως 26 ετών, ν’ ασχοληθούν με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το Περιβάλλον, η Κοινοτική Ανάπτυξη και η Ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν σ’ έναν πολίτη του κόσμου.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει εντάξει το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» στην πρόοδο των Μελών του  Προσκοπικού Δικτύου.

Ωστόσο, εκτός από τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Βαθμοφόροι, καθώς και μη μέλη του Σ.Ε.Π.

Η αναγνώριση του Προσκόπου του Κόσμου πραγματοποιείται σε δύο στάδια, την Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου και την Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου.

α. Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου
Η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου διοργανώνεται από το Σ.Ε.Π. (ή Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας) και ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο εμπίπτει σε μια από τις τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες (Περιβάλλον, Κοινοτική Ανάπτυξη, Ειρήνη).

Κατά τη διάρκεια της Ανακάλυψης οι συμμετέχοντες συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες σχετικές με το θέμα που έχει επιλεγεί από το Σ.Ε.Π. (ή το Προσκοπικό Σώμα άλλης χώρας), μέσω συζητήσεων με εμπειρογνώμονες, προσωπικών συνεντεύξεων, παρουσιάσεων φορέων αλλά και μέσω ενεργής εξερεύνησης στον τόπο όπου εντοπίζεται κάποιο σχετικό με το θέμα πρόβλημα.

Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται, μέσω εργαστηρίων, σε δεξιότητες χρήσιμες για την Εθελοντική Υπηρεσία τους, όπως τεχνικές επίλυσης προβλήματος, δεξιότητες επικοινωνίας, μεσολάβηση και διαπραγμάτευση κ.ά. Τέλος, καταστρώνουν πρόγραμμα δράσης για τη συμβολή τους στην επίλυση του προβλήματος και σχεδιάζουν την Εθελοντική Υπηρεσία τους.

β. Η Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου
Με την ολοκλήρωση της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου οι συμμετέχοντες καλούνται να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για ένα διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων πλήρους εργασίας (συνεχούς ή μη, τουλάχιστον 80 ωρών συνολικά) σε ένα πρόγραμμα σχετικό με το θέμα της Ανακάλυψης του Προσκόπου του Κόσμου.

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι οργανωμένο από το Σ.Ε.Π., από άλλο μη κυβερνητικό φορέα ή ακόμα και από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Οι Πρόσκοποι του Κόσμου δύνανται να γίνουν μέλη του Παγκόσμιου Δικτύου των Προσκόπων του Κόσμου (Scouts of the World), κατόπιν αιτήσεως στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο.

Η 5η Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου αφορά ένα θέμα διαχρονικά επίκαιρο και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της κοινωνίας, αλλά και για την ποιότητα της ζωής μας: Το Περιβάλλον.

Ένα θέμα το οποίο, επίσης, έχει άμεση σχέση με αρκετούς από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Στη σημαντική αυτή δράση πήραν μέρος από τα Δωδεκάνησα οι παρακάτω Πρόσκοποι,
Χαράλαμπος Κρίκος απο το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού
Γιώτα Μοσχόβα απο το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού
Μιχάλης Λάμπος απο το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού
Αννα Μπεκρή απο το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού
Δέσποινα Κασιώτη από το 2ο Σύστημα Προσκόπων Κρεμαστής
Κωνσταντίνος Τσίνας από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Πόλεως Ρόδου.