Λεξιστορείν: Η ένεση!

H λέξη ένεση αναφέρεται στη  μέθοδο εισαγωγής ενός φαρμάκου ή εμβολίου  στο σώμα χάρη σε μια σύριγγα.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό την πρόθεση εν και β’ συνθετικό το αρχαίο ρήμα ίημι= ρίχνω, ετυμολογία που επιβεβαιώνει πλήρως τη σημασία της λέξης  (ρίχνω μέσα στο σώμα φάρμακο).